Overview vpn vpn
memused

Graphs in same category
memused

https://github.com/Bushmills/-multi-host-munin-plugins

memused • memused

Graph Information

Field Internal name Type Warn Crit Info
orange orange gauge      
tv tv gauge      
buffalo buffalo gauge      
odroid odroid gauge      
xu4 xu4 gauge      
cubie cubie gauge      

Column 1

Column 2