Overview vpn vpn
memused

Graphs in same category
memused

https://github.com/Bushmills/-multi-host-munin-plugins

memused • memused

Graph Information

Field Internal name Type Warn Crit Info
bpi2 bpi2 gauge      
banana banana gauge      
xu4 xu4 gauge      
tv tv gauge      
buffalo buffalo gauge      
c2 c2 gauge      
orange orange gauge      

Column 1

Column 2