Overview server ameise
diskstats latency

Graphs in same category
diskstats latency diskstats utilization diskstats throughput diskstats iops df df inode

diskstats_latency • disk

Graph Information

Field Internal name Type Warn Crit Info
mmcblk0 mmcblk0_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-ameise/root lvm_ameise_root_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
sda sda_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau-plain/crypto lvm_dateau_plain_crypto_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau-plain/var-cache lvm_dateau_plain_var_cache_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
mapper/dateau-crypto mapper_dateau_crypto_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/swap lvm_dateau_swap_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/kitica lvm_dateau_kitica_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/spiele lvm_dateau_spiele_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/lars lvm_dateau_lars_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/musik lvm_dateau_musik_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request
lvm-dateau/media lvm_dateau_media_avgwait gauge     Average wait time for an I/O request

Column 1

Column 2